Αρχική

vouchernewsfinallogo2

 

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Τελευταία ενημέρωση: 04/03/2015 15:30
VOUCHER 29 ΑΕΙ/ΤΕΙ: ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

Αποτελέσματα. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Επιταγή διασύνδεσης με την αγορά εργασίας ανέργων αποφοίτων πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.». Ο πίνακας των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί εδώ.
Επισημαίνεται ότι στο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί δυσλειτουργίες της πλατφόρμας του υπουργείου κατά τις πρώτες ώρες μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων λόγω του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών της ειδικής ιστοσελίδας – σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει, δυστυχώς, να επιδείξουν υπομονή.

Ενεργοποίηση επιταγής – Επιλογή Παρόχου. Οι επιτυχόντες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους έως τις 31.03.2015.
Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή, πρέπει:
α) ο ενδιαφερόμενος να υπογράψει σύμβαση με Πάροχο Κατάρτισης («Κέντρο δια Βίου Μάθησης» ή αλλιώς «ΚΕΚ») της επιλογής του και την επιχείρηση στην οποία θα κάνει πρακτική άσκηση.
β) Αυτή η σύμβαση να υποβληθεί από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης στην ειδική ιστοσελίδα. Με την υποβολή της ενεργοποιείται η επιταγή.

Εντός των επόμενων 30 ημερών από την ενεργοποίηση της επιταγής, το Κέντρο δια Βίου Μάθησης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος, με συμμετέχοντα τον ενδιαφερόμενο. Διαφορετικά λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου, παρόχου κατάρτισης και επιχείρησης και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στραφεί σε άλλο Κέντρο δια Βίου Μάθησης και να υπογράψει νέα σύμβαση.

Ενστάσεις. Οι μη επιλεγέντες έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της δημοσιεύσεως του Μητρώου Ωφελουμένων. Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως στον Ο.Α.Ε.Δ. υπ' όψιν της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής.
Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ.

voucheraei-teinew1

 

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved