15/05/2014 | Νέα Προγράμματα Voucher 2014

vouchernewsfinallogo2

 

ΝEO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 2014

Αναμονή για το νέο πρόγραμμα voucher 50.000 θέσεων

Tελευταία ενημέρωση: 06.08.2014 14:06

Σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας το νέο πρόγραμμα voucher αφορούσε σε 50.000 θέσεις και θα απευθυνόταν σε ανέργους και οικονομικά μη ενεργούς νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών (σε 12.000 άτομα ηλικίας από 18 έως 24 ετών και 38.000 νέους 25 έως 29 ετών). Τελικά το Υπουργείο αποφάσισε να υλοποιήσει 2 ξεχωριστά προγράμματα:

- Για τους νέους 25-29 ετών προκηρύχθηκε το πρόγραμμα – περισσότερα στο Voucher 25-29.

- Για τους νέους 18-24 ετών δημοσιεύτηκε το σχέδιο πρόσκλησης – περισσότερα στο Voucher 18-24.

 

 

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved