19/08/2014 | Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις

vouchernewsfinallogo2

 

VOUCHER 25-29: ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ακολουθούν επιλεγμένες διευκρινήσεις από την ανακοίνωση
(19.08.2014) τoυ Yπουργείου Εργασίας.

system help

Δεν ήμουν υπόχρεος υποβολής φορολογικής δήλωσης για το οικονομικό έτος 2014. Τι εισόδημα πρέπει να συμπληρώσω στην αίτηση;

Οι αιτούντες που δεν είχαν οι ίδιοι υποχρέωση υποβολής δήλωσης (π.χ. πρόσωπα τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ως προστατευόμενα μέλη) δηλώνουν το συνολικό οικογενειακό εισόδημα της πατρικής οικογένειας.

Ο χρόνος υποβολής της αίτησης επηρεάζει τον χρόνο υπολογισμού του διαστήματος ανεργίας ή την βαθμολογική κατάταξη της αίτησής μου σε περίπτωση ισοβαθμίας;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, ο υπολογισμός των μορίων γίνεται με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Συνεπώς, ο χρόνος υποβολής της αίτησης δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του διαστήματος ανεργίας ή, τη βαθμολογική κατάταξη σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Είμαι απόφοιτος πανεπιστημίου του εξωτερικού αλλά δεν έχω αναγνωρίσει το πτυχίο μου από το ΔΟΑΤΑΠ. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση συμμετοχής στην ομάδα «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ»;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, για να υποβάλλει κάποιος αίτηση συμμετοχής στην κατηγορία «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ» πρέπει, μεταξύ άλλων, να είναι κάτοχος «τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Έχω απολυτήριο Γυμνασίου. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την κατηγορία «Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» έχουν, σύμφωνα με την Πρόσκληση, όσοι είναι «κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου/ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών». Συνεπώς, οι κάτοχοι μόνο απολυτηρίου Γυμνασίου δεν πληρούν το συγκεκριμένο όρο της Πρόσκλησης.

Εφόσον εγγραφώ στο Μητρώο Ωφελουμένων, μπορώ να κάνω τη θεωρητική κατάρτιση του προγράμματος σε μία Περιφερειακή Ενότητα και την πρακτική άσκηση σε άλλη;

Η Πρόσκληση επιτρέπει την υλοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης του προγράμματος σε διαφορετική Περιφερειακή Ενότητα από την πρακτική άσκηση, αρκεί και οι δύο Περιφερειακές Ενότητες να ανήκουν στην ίδια Διοικητική Περιφέρεια.

Συμπληρώνω όλα τα στοιχεία της αίτησης και όταν την υποβάλλω εμφανίζεται μήνυμα ότι η ημερομηνία γέννησής μου είναι λάθος. Τι πρέπει να κάνω;

Εφόσον η ημερομηνία γέννησης έχει συμπληρωθεί ορθά (στη μορφή «ηη/μμ/εεεε» όπου «ηη» η ημέρα, «μμ» ο μήνας και «εεεε» το έτος) και συνεχίζει να εμφανίζεται το συγκεκριμένο μήνυμα, ενδέχεται να είναι διαφορετική η ημερομηνία γέννησης που έχει καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το τοπικό γραφείο του ΟΑΕΔ για να ελέγξουν και, αν απαιτείται, να διορθώσουν την καταχωρημένη ημερομηνία.

Υπέβαλα αίτηση συμμετοχής στην δράση. Εκ των υστέρων διαπίστωσα ότι συμπλήρωσα λάθος το κριτήριο «Ετήσιο Συνολικό Εισόδημα Ατομικό ή Οικογενειακό (οικ. Έτος 2014)». Μπορώ να το διορθώσω;

Σύμφωνα με την Πρόσκληση, δεν υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα της δράσης.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας εδώ.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

eu1eu2eu3eu4

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved