23/09/2014 | Προαναγγέλθηκε από το υπουργείο Εργασίας

vouchernewsfinallogo2

 

Προαναγγέλθηκε από το υπουργείο Εργασίας

Nέo πρόγραμμα απασχόλησης 16.620 ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ξεκινά στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του υπουργείου Εργασίας.

Το πρόγραμμα ονομάζεται «Επιταγή κατάρτισης ανέργων σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας με υποχρεωτική εγγυημένη απασχόληση», συνολικού προϋπολογισμού 113 εκατ. €.Θα αφορά σε άνεργους ηλικίας από 29 έως 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων και στους κλάδους:

  • Τεχνικός-κατασκευαστικός
  • Διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων
  • Νέες τεχνολογίες

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών.Σύνολο ωρών 400.
  • Συμβουλευτική Υποστήριξη
  • Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
  • Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα καθώς και παροχή συστατικής επιστολής σε κάθε εργαζόμενο.

Μόλις δημοσιευτεί η προκήρυξη το Vouchernews.gr θα σας ενημερώσει αναλυτικά.
Ολόκληρο το Δελτίο Τύπου εδώ.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved