15/09/2014 | Ανακοινώθηκαν νέοι επιτυχόντες τη Δευτέρα 15.09.2014

vouchernewsfinallogo2

 

Αναρτήθηκε 6ος πίνακας επιτυχόντων μετά από θετικούς ελέγχους υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved