09/07/2014 | Ανακοινώθηκαν νέοι επιλαχόντες

vouchernewsfinallogo2

 


Αναρτήθηκε 4ος Πίνακας Αποτελεσμάτων που περιλαμβάνει πρόσθετα αποτελέσματα θετικού ελέγχου. Για την ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης (voucher) τίθεται προθεσμία δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved