24/07/2014 | Προθεσμία Υποβολής Εντύπων Δικαιολογητικών

vouchernewsfinallogo2

 


Την Τετάρτη, 23/7/2014 αναρτήθηκε ανακοίνωση για τους επιτυχόντες του μητρώου «1η Τροποποίηση του Μητρώου». Όσοι από αυτούς δεν έχουν καταθέσει τα έντυπα δικαιολογητικά τους για επαλήθευση των στοιχείων τους σε πάροχο της επιλογής τους, καλούνται να το πράξουν εντός (10) δέκα ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης. Ολόκληρη η ανακοίνωση εδώ.

 

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved