26/08/2014 | Ανακοινώθηκαν νέοι επιτυχόντες την Τρίτη, 26.08.2014

vouchernewsfinallogo2

 


Αναρτήθηκε 5ος πίνακας επιτυχόντων μετά από θετικούς ελέγχους υποβληθέντων δικαιολογητικών. Η ενεργοποίηση των επιταγών κατάρτισης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο πίνακας είναι διαθέσιμος εδώ.

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved