27/09/2014 | Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

vouchernewsfinallogo2

 

ΝEO VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

Τελευταία ενημέρωση: 29.09.2014 23:11
VOUCHER ΥΓΕΙΑΣ 2014: ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΔΩ

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Κατάρτιση ανέργων σε θέματα μεταρρύθμισης για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας». Ο πίνακας των αποτελεσμάτων έχει αναρτηθεί εδώ.

Οι επιτυχόντες πρέπει να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Για να ενεργοποιηθεί η επιταγή, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υπογράψει σύμβαση με έναν (1) πάροχο κατάρτισης («Κέντρο δια Βίου Μάθησης» ή αλλιώς «ΚΕΚ») της επιλογής του. Αυτή η σύμβαση αναρτάται από το Κέντρο δια Βίου Μάθησης στην ειδική ιστοσελίδα. Με την ανάρτησή της ενεργοποιείται η επιταγή.

Εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ενεργοποίηση της επιταγής, το Κέντρο δια Βίου Μάθησης οφείλει να υποβάλει Δήλωση Έναρξης Τμήματος, με συμμετέχοντα τον ενδιαφερόμενο. Διαφορετικά λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση μεταξύ ωφελούμενου και Κέντρου και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να στραφεί σε άλλο Κέντρο δια Βίου Μάθησης και να υπογράψει νέα σύμβαση.

Κάθε επιτυχών οφείλει να προσκομίσει στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης της επιλογής του :
i. Την αίτηση συμμετοχής του (απόδειξη υποβολής με ΚΑΥΑΣ).
ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην αίτηση συμμετοχής του, όπως:

  • Τίτλο σπουδών.
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  • Αντίγραφο του εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2013). Αν ήταν προστατευόμενο μέλος πρέπει να προσκομίσει πέρα από το εκκαθαριστικό και την φορολογική δήλωση της πατρικής οικογένειας.

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 voucherygeias2  eu2 eu3

Vouchernews.gr | Copyright © 2014. All Rights Reserved